Volajte Po-Pia
od 8:00 do 18:00
0918 384 550

Obchodné podmienky a reklamačný poriadok

1.PREVÁDZKOVATEĽ, ZÁKAZNÍK

PREVÁDZKOVATEĽ:

L&D Fashion, s.r.o.
Sídlo: Osuského 38, 851 03 Bratislava
Korešpondenčná adresa: Tománkova 5, 841 05 Bratislava

Adresa prevádzky od 15.8.2012: Pribišova 6, Bratislava- Dlhé Diely
IČO: 46 563 857
Objednávky vybavuje a predaj manažuje: Viktória Sirová
tel.: 0918 384 550, 0905 410 697

ZÁKAZNÍK
Obchodný partner /kupujúci/ , registrovaný užívateľ systému, ktorý má na základe registrácie právo objednať ponúkaný tovar v internetovom obchode www.detska-moda.sk
 

2.OBJEDNÁVKA A UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

2.1. Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Kúpnou zmluvou sa rozumie "Zmluva uzatvorená na diaľku" ktorú uzaviera predávajúci a spotrebiteľ na základe zásielkového predaja. Kúpna zmluva, na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu vzniká na základe potvrdenia objednávky, v momente prevzatia objednaného tovaru kupujúcim. Všetky ostatné náležitosti a povinnosti vyplývajúce z realizácie zásielkového predaja sú uvedené nižšie a riadia sa povinnosťami vyplývajúcimi z vyššie menovaného zákona.
2.2. Objednávky podané prostredníctvom tejto internetovej predajne sú považované za záväzné. Podaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s reklamačným poriadkom, a týmito obchodnými podmienkami, a že s nimi súhlasí.
2.3. Každá objednávka je potvrdená formou e – mailovej správy zaslanej na adresu uvedenú kupujúcim. Objednávka stráca charakter záväzného dokladu, ak dôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia (nekompletnosť objednávky, cena za tovar a prepravu, spôsob a termín doručenia). V takom prípade predávajúci kontaktuje kupujúceho mailom a dohodne nové podmienky dodania. Ak kupujúci súhlasí s upravenými podmienkami, potvrdí to mailom, ktorý sa považuje za záväzný.
2.4. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je riadne vyplnený formulár (predpísané údaje a náležitosti)
2.5. Vyplnením záväznej objednávky, či registračného formulára v rámci internetového obchodu dáva kupujúci predávajúcemu súhlas k zhromažďovaniu a archivovaniu osobných údajov o kupujúcom a o jeho nákupoch. Predávajúci sa zaväzuje, že údaje neposkytne tretej osobe.
2.6. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho po jeho prevzatí a úplnom zaplatení.
2.7. Miestom dodania tovaru je adresa uvedená kupujúcim v objednávkovom formulári.

3. STORNO OBJEDNÁVKY

3.1. ZO STRANY KUPUJÚCEHO.
Kupujúci má právo zrušiť objednávku do 12 hodín od jej odoslania a to bez udania dôvodu. V prípade stornovania vyexpedovanej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním (spravidla cenu dopravy/poštovného v plnej, preukázateľnej výške).
3.2. ZO STRANY PREDÁVAJÚCEHO.
Predávajúci má právo zrušiť objednávku, alebo jej časť, ak sa už tovar nevyrába alebo nedodáva resp. sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávaného tovaru alebo sa vypredal. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. Ak kupujúci zaplatil zálohu alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu do troch pracovných dní.

4. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho v prípade neosobného spôsobu doručenia tovaru (nevzťahuje sa na osobné prevzatie tovaru): Kupujúci má v súlade so zákonom právo odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru.
Ak takýto prípad nastane, musí:
 • kontaktovať predávajúceho, so žiadosťou o odstúpenie od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a číslom účtu či adresou pre vrátenie peňazí
 • tovar musí byť:
  • v pôvodnom nepoškodenom obale
  • nepoužitý
  • nepoškodený
  • kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu, atď.)
 • súčasťou vráteného tovaru musí byť kópia útržku z dobierkovej alebo balíkovej faktúry, dokladu o kúpe tovaru (doklad z registračnej pokladne)
 • tovar treba zaslať doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám (NIE VŠAK NA DOBIERKU!)
Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme poukážkou alebo prevodom na Váš účet a to najneskôr do 10 pracovných dní po fyzickom obdržaní tovaru. Vrátená čiastka sa bude rovnať kúpnej cene tovaru, bez poštovného a balného.
V prípade, že vyššie uvedené podmienky Vami neboli splnené, nebudeme môcť akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho späť.

5. PRÁVO NA ZMENU CENY

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu ceny. Platné ceny sú potvrdené kupujúcemu v okamihu potvrdenia objednávky. Ak je v čase expedovania cena tovaru nižšia ako na potvrdenej objednávke, tovar je predávajúcemu dodaný za platnú cenu v okamihu expedovania. Pokiaľ je predajná cena vyššia ako cena uvedená na objednávke, je kupujúci o tom informovaný a situácia sa rieši po vzájomnej dohode kupujúceho s predávajúcim.

6. DODACIE PODMIENKY

Dodacie podmienky predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podľa dostupnosti tovaru a prevádzkových možností realizované v čo najkratšom čase, zvyčajne 24 - 48 hodín od doručenia objednávky, vo výnimočných prípadoch môže byť dodacia lehota dlhšia, po dohode s kupujúcim. Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu plnenia na uvedené miesto. Súčasťou dodávky plnenia nie je inštalácia predmetu plnenia. Dopravu na adresu určenia zaisťuje vždy predávajúci. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad, príp. návod na použitie výrobku a záručný list (za záručný list sa považuje aj daňový doklad). Rozvoz tovaru zaisťujeme po celej Slovenskej republike. Náklady na dopravu tovaru rozlišujeme podľa zvoleného spôsobu doručenia a hmotnosti a hodnoty objednávky. Konkrétny spôsob dodania si zvolíte na konci každej objednávky.

Spôsoby doručenia: dobierka, doporučene, kuriér (v rámci BA, mimo BA dohodou) V prípade doručenia doporučene je potrebné zaplatiť vopred na nami uvedený účet. Po pri pripísaní úhrady na náš účet, zásielku ešte v ten deň zasielame.

Aktuálne sadzby a spôsob doručenia tovaru dobierkou v rámci Slovenska:
 • Dobierka (do 30 €) - 3,20 €
 • Dobierka ( 30 € - 70 € ) - 3,60 €
 • Nad 70 € - poštovné ZADARMO !!!
 • Expedičné náklady sa pri jednotlivých produktoch môžu líšiť, záleží od hmotnosti.
Aktuálne sadzby a spôsob doručenia tovaru doporučene:
 • doporučene (do 70 €) vopred na účet - 2,50 €
 • doporučene (nad 70 €) – poštovné ZADARMO!!!
 • Kuriér v rámci BA – 5,00 Eur.

7. ZÁRUČNÉ A REKLAMAČNÉ PODMIENKY

a. Úvodné ustanovenie
- Všetky dodávky tovaru podliehajú záručným a reklamačným podmienkam. Kupujúci prijíma platnosť záučných a reklamačných podmienok odberom tovaru u predávajúceho, vyzdvihnutím balíka alebo dobierky, a tým nadobudnú platnosť. Reklamačný poriadok sa riadi ustanoveniami Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a Zákona o ochrane spotrebiteľa v oblasti reklamácie tovaru: Zákazník si uplatňuje reklamáciu vypísaním reklamačného protokolu.

b. Kontrola tovaru pri prevzatí
- Pri osobnom odbere neuznávame dodatočné reklamácie na množstvo alebo druh tovaru.
- V prípade zasielania tovaru prostredníctvom prepravnej spoločnosti je kupujúci povinný balík prehliadnuť pri prevzatí. Ak kupujúci zistí mechanické poškodenie balíku alebo jeho necelistvosť - porušenie baliaceho papiera na balíku a nižšiu hmotnosť podľa prepravného listu, je povinný to bezodkladne reklamovať u prepravcu a spísať zápisnicu. Za takto spôsobenú škodu je zodpovedný prepravca.
- Reklamácie na tovar v nepoškodenom balení a reklamácie na zjavné vady, ktoré sa môžu vyskytnúť:
- kaz v materiály, poškodený zips, chýbajúce trakové spony, nity, gombíky, mastné fľaky na teplákoch, chyba ozdobného štepovania a pod., ktoré sú neúmyselné spôsobené - boli prehliadnuté pri výstupnej kontrole – akceptujeme a neodkladne tovar vymeníme.
Kupujúci je povinný u predávajúceho reklamovať zistené chyby tovaru bez zbytočného odkladu podľa podmienok uvedených v príslušných ustanoveniach Obchodného zákonníka.
- Poskytnutá záruka sa nevzťahuje na nevhodné uskladnenie tovaru.

8. Reklamácia
Reklamáciu prosím hlásiť ihneď! Uznané sú len reklamácie - chyby od výroby, nie Vami zavinené. Reklamovaný tovar posielajte späť spolu s účtom z registračnej pokladne, ktorý ste obdržali v zásielke s tovarom, a to doporučene, nie na dobierku!!!!!
Po uznaní reklamácie bude vymený kus za kus alebo vrátené peniaze na Váš účet avšak bez poštovného a balného.

 Reklamácia sa nevzťahuje na tovar
- mechanicky poškodený
- poškodený počas prepravy kupujúcim
- zjavne viditeľným nedodržaním ošetrovacích symbolov spotrebiteľom
- jeho prirodzeného opotrebenia
- neúmerným a nešetreným zaobchádzaním s výrobkom,
- prirodzené opotrebenie materiálov, z ktorých je tovar vyrobený,
- ošúchanie až predratie látky na namáhaných partiách, hlavne u silnejšej postavy/medzi stehnami/
- v dôsledku akéhokoľvek zásahu spotrebiteľom, ktorú sám spôsobil
- nevhodne zvolenou veľkosťou /hlavne u detí silnejšej postavy rodičia kúpia o 2-3 veľkostné čísla väčšie - a následne upravujú dĺžku výrobku/.

Tu by sme chceli upozorniť obchodných partnerov na zákon č.250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa.

9. Ochrana osobných údajov

 

Kupujúci dáva súhlas predávajúcemu na spracovanie a uchovanie osobných údajov za účelom zabezpečenia činnosti predávajúceho /meno a priezvisko, adresa vrátane PSČ, číslo telefónu a emailová adresa/

Prevádzkovateľ internetového obchodu sa zaväzuje v súlade so zákonom 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov, že tieto nebude poskytovať tretím osobám.

Kupujúci má kedykoľvek právo požiadať predávajúceho o vymazanie jeho osobných údajov z databázy bez udania dôvodu.  
 

10. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE

Všetky právne vzťahy vznikajúce medzi Prevádzkovateľom a Zákazníkmi sa riadia právnymi predpismi SR. Vo veciach neupravovaných týmito obchodnými podmienkami sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a Zákona o ochrane spotrebiteľa.

Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. x